Eidapere Kool

Lühike ülevaade Eidapere kooli ajaloost

1855. asutati Hundiaugu talus Hundiaugu Algkool, asutajaks-ehitajaks oli paruness Stackelberg. Õpetajad olid Madis Bachmann, Jüri Tamman, Mart Kraut, Juhan Alberg, Harri Nigusson, Jüri Söödor.

1919-1920. õppeaastal töötas Hundiaugu kooli juhatajana Charl Frish ja õpetajana Hilda Janson. Lapsed käisid koolis kolm talve, õpiti ühes klassiruumis. Õpilasi oli umbes 40–50.

1920/21 õ.-a. õppis Hundiaugul 32 last, kellest 5 jäid istuma. Kuna vana maja ei mahutanud kõiki õpilasi, siis paljud pidid jääma koju.

1921. kolis Eidapere 4-klassiline algkool mõisahoonesse. Koolijuhatajaks sai Charl Frish ja õpetajaks Hilda Janson, kes tulid üle Hundiaugu koolist. Õppetöö toimus kahes klassiruumis. Koos õppisid 1. ja 2. ning 3. ja 4. klass.

1923/24 õ.-a. nimetati kool Eidapere 6-klassiliseks algkooliks.

1924/25 õ.-a. õppis koolis 134 last, esimeses lennus oli lõpetajaid 13.

1925. a. loodi lisaks Eidapere Klaasitööstusõpilaste Kool.

1928.a. lõpetas selle 1. ja ainuke lend.

1930.a., 14. aprill koolimaja põles. Põlengu tõttu oli õppetöö erinevates kohtades (Oti talu jm).

1932. a. talvel valmis uus koolihoone.

1946. a. nimetati kool Eidapere 7-kl. Kooliks

1955. a. Eidapere 8-kl. Kooliks.

1976. a. reorganiseeriti Eidapere Algkooliks, kolm klassi.

1983. a. reorganiseeriti Eidapere 8-kl. Kooliks, mille 1987. a. 1. lennuna lõpetas 9 õpilast.

1989. a. nimetati kool Eidapere 9-kl. Kooliks.

1991. a. nimetati ümber Eidapere Põhikooliks.

1996. a. valmis kooli oma laul "Mu Eidapere" – Ludvig Ehala komponeering.

1998. a. nimetati kool Eidapere Kooliks.

2000. a valmis kooli vapi kujutisega kooli lipp – õpetaja Eha Orupõllu kujundus.

Kooli asukohad Eidapere alevikus:

alates 1921.a. endises mõisahoones,

alates 1932.a. uues puitehitisest koolimajas Kooli tänavas, kus käesoleval ajal asub õpilaskodu,

alates 16.12.1994.a. uues kaasaegses hoones Tallinna maanteel.