Eidapere Kool

 

Eidapere koolist

 

 ” Kusagil seal, kus lõpeb maantee ja algavad kitsad külavaheteed, kus on suured laaned ja

väiksed majad, palju karumõminat ja vähe inimesi, on Vändra ja Järvakandi vahel väike küla

nimega Eidapere.“

 

Nii kirjeldas oma kunagist kodukohta Eidaperet R. Rassmann.

 

Ja tõesti, Raplamaa lõunaosas, Vändra ja Järvakandi vahel, ümbritsetuna soodest ja

metsadest, on meie jaoks armas kodune koht nimega Eidapere. Koolitarkust on siinmail

jagatud 160 aastat. Väike lastesõbralik põhikool, kus õpib 62 last, asub Eidapere aleviku

südames ühes hoones koos lasteaia, rahvamaja ning raamatukoguga. Praegune koolihoone

valmis 1994. aastal. Varem tegutses kool kauni mõisapargiga ümbritsetud mõisahoones.

Peale uude koolimajja kolimist on vana mõisahoone kaasaegselt remonditud ning seal asub

alates 2002. aastast kooli õpilaskodu. Hubases õpilaskodus leiavad nädalaks endale kodu

kaugemalt kooli tulnud õpilased.

 

Oma igapäevases õppetöös püüame võimalikult palju kasutada ära seda rikkust, mida pakub

meile ümbritsev loodus.

 

Lisaks igapäevasele õppetööle on koolis õpilastel võimalik osaleda flöödi-, tuletõrje-,

jalgpalli-, male-, kunsti- ja spordiringides.

 

Vabal ajal saab lisaks ringitundidele puhata ja loodust nautida uuendatud Mukre loodusrajal.