Uudised ja teated

Teade

Eidapere Kooli astumise avaldusi saab esitada kooli sekretäri juures tööpäevadel kella 9.00 kuni 13.00-ni

 

1. klassi lapsevanemal palume esitada järgnevad dokumendid:

 • avaldus
 • lapse ja lapsevanema isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID-kaart või pass);
 • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus);
 • väljavõte tervisekaardist (väljastab perearst)
 • 2 õpilaspileti pilti

 

Ootame uusi lapsi ka teistesse klassidesse.

Lapsevanemal palume esitada järgnevad dokumendid:

 • avaldus
 • lapse ja lapsevanema isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID-kaart või pass);
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse koopia
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega
 • väljavõte tervisekaardist (väljastab perearst)
 • 2 õpilaspileti pilti
 • kooli õpilaskodusse elama asumisel elukohajärgse omavalitsuse kirjalik taotlus
Teade

 

31. oktoobril külastasid meie kooli muusikud Helen Adamson ja Margus Vaher, kes rääkisid „Ei kiusamisele“ projekti raames meie kooli noortele antud teemal oma kogemusest ning andsid häid soovitusi ja mõtteainet.

Aitäh külalistele!

 

   

 

Kontakt

Aadress:

Tallinna mnt. 23c
79003 Eidapere alevik
Kehtna vald
Rapla maakond

Telefon:

(+372) 489 2516

E-kiri:

eidapere.kool@kehtna.ee

ek.png

Search