Uudised ja teated

Uudised

Juhul, kui COVID-19 viiruse levik taandub, toetavad valitsuse liikmed haridus- ja teadusministri plaani taastada koolides 15. maist õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. Kuni 15. maini säiliks praegune distantsõpe.

Valitsuses heakskiidu saanud plaani eeldus on COVID-19 viiruse taandumine. Kindlasti peavad koolid õppetöö taas ümberkorraldamisel arvestama, et lapsed viibiksid väikestes rühmades ning lähtuda tuleb kõigist sel hetkel kehtivatest piirangutest. Kooliminek peab olema laste jaoks ohutu. Lisaks laste turvalisusele peavad olema lahendatud ka transpordi ja koolitoidu küsimused.

Pärast 15. maid kuni suvevaheaja alguseni saavad koolid tegeleda vabamas vormis õpilaste arendamisega, olgu selleks suhtlus-, väärtus-, sotsiaalsete ja kodanikupädevuste arendamine, arenguvestluste läbiviimine, õppepäevad vms. Samuti soovitab Haridus- ja Teadusministeerium koolidel seirata õpilaste edasijõudmist ja vajadusel pakkuda individuaalset või väikestes rühmades juhendamist. Õpilaste arengu hindamiseks saavad koolid kasutada enesekontrolli teste ja muid mittehindelisi võimalusi. Neid tegevusi korraldab kool oma parima äranägemise järgi. Kuid sel õppeaastal tuleb ära jätta kõik suuremad üritused, näiteks lõpuekskursioonid ja aktused.

Tänavu kevadel 9. klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsusel olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse lõputunnistused juuni keskpaigaks.

 
Uudised

Juba täna, pühapäeval (15. märts) kell 12.00 ja OTSE! 

HITSA veebiseminar lapsevanematele: Kuidas last koduõppes toetada?

Veebiseminar keskendub järgmistele teemadele:

  • Kuidas toetada oma last distantsõppes?
  • Milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutada?
  • Millistele ohtudele tähelepanu pöörata?

Mis sinul südamel on? Küsimusi saab esitada Sli.do keskkonnas koodiga 7989.

NB! Seminar salvestatakse ja tõlgitakse ka vene keelde, seda SAAB JÄRELE VAADATA, venekeelsed subtiitrid lisatakse esimesel võimalusel. 

Seminar salvestatakse ja selle leiab hiljem siit 👉 bit.ly/HITSAveebiseminarid

Uudised

Head vanemad!

Palun lugege igapäevaselt eKoolis oma sõnumeid/vestlusi (avalehel üleval vasakus servas eKooli öökullist paremal on kirjadega ikoon). Paneme sinna pidevalt infot üles ning on vajadus, et te seda loeksite. Kui on uus vestlus, ilmub sinna oranž ringike numbriga, mis näitab lugemata sõnumeid. Vajutate selle peale, siis avanevad sõnumid. Selle kaudu saate ka teie õpetajatega ühendust hoida. Oleme sinna üles pannud ka tagasiside küsitluse, millele palume vastata. 

Lugupeetud lapsevanem! Kui Teil ei ole veel eKooli, siis palun see kiiremas korras endale teha, sest nii jõuab kooli poolt edastav info ka Teieni.

Olge terved!

Lugupidamisega

Riina Tomingas

Uudised

Hea koolipere! 

Vabariigi valitsuse otsusega on alates 16. märtsist kool viidud üle distantsõppele. Distantsõppe perioodi pikkuseks on esialgu kaks nädalat. Õppetööd korraldatakse eKooli kaudu: õpetajad kannavad sisse ainetunnid, lisavad info õppematerjalide ja õppetegevuste kohta. 

Tagasisidestamine ja täpsustava info jagamine toimub aineõpetajaga kokku lepitud viisil. Vajadusel võtke aineõpetajatega ise kontakti e-kirja teel. Täpsem info ja kontaktid eKooli vestlustes.

Jagame infot nii kooli kodulehe, eKooli kui e-kirjade kaudu.

Distantsõppe perioodil ei toimu huviringid ja treeningud.  Palume õpilastel viibida kodus ja vältida kogunemisi. Lastevanematel palume jälgida, et lapsed täidaksid igapäevaselt õppeülesandeid kodus ja peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust. Ainealaste küsimustega pöörduda aineõpetajate poole e-kooli või e-posti kaudu tunniplaani järgi toimuvatel või õpetajaga kokku lepitud aegadel. 

Küsimuste tekkimisel pöörduda klassijuhataja või direktori poole .
Head tervist soovides!

Eidapere kooli juhtkond

Kontakt

Aadress:

Tallinna mnt. 23c
79003 Eidapere alevik
Kehtna vald
Rapla maakond

Telefon:

(+372) 489 2516

E-kiri:

eidapere.kool@kehtna.ee

ek.png

Search