Õppenõukogu

ÕN nr 1 – 30.11.2021. I trimestri õppetöö kokkuvõtted ja jooksvad küsimused.

ÕN nr 2 – 14.03.2022. II trimestri õppetöö kokkuvõtted ja jooksvad küsimused.

ÕN nr 3 – 09.06.2022. III perioodi õppetöö kokkuvõtted, 1.-8. klasside aasta lõpetamine ja jooksvad küsimused.

ÕN nr 4 –16 .06.2022. 9.klasside lõpetamine ja jooksvad küsimused.

ÕN nr 5 – 29.08.2022. Täiendava õppetöö tulemused ja jooksvad küsimused.

eKool
TEK
Tagasi Kooli
Kiusamisest vabaks
Kehtna Vallavalitsus