” Kusagil seal, kus lõpeb maantee ja algavad kitsad külavaheteed, kus on suured laaned ja väiksed majad, palju karumõminat ja vähe inimesi, on Vändra ja Järvakandi vahel väike küla nimega Eidapere.“

Visioon

Kooli visiooniks on olla jätkusuutlik kodulähedane  põhikool, kus on loodud võrdsed võimalused iga õppija mitmekülgse arengu toetamiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks, olles  piirkonna kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandjaks.

Missioon

Kooli missiooniks on lapsekeskne õppe- ja arengukeskkond põhihariduse omandamiseks, mis toetab iga õpilase mitmekülgset ja võimetekohast arengut.

MEIE KOOL, MEIE MOODI

Raplamaa lõunaosas, Vändra ja Järvakandi vahel, ümbritsetuna soodest ja metsadest, on meie jaoks armas kodune koht nimega Eidapere. Koolitarkust on siinmail jagatud 160 aastat. Väike lastesõbralik põhikool, kus õpib 42 last, asub Eidapere aleviku südames ühes hoones koos lasteaia, rahvamaja ning raamatukoguga. Praegune koolihoone valmis 1994. aastal. Varem tegutses kool kauni mõisapargiga ümbritsetud mõisahoones. Peale uude, 1994. aastal valminud koolimajja kolimist on vana mõisahoone kaasaegselt remonditud ning seal asub alates 2002. aastast kooli õpilaskodu.  Õpilaskodu on mõeldud eelkõige nendele lastele, kelle jaoks õppimine suures koolis või klassis on raske, kelle õpihuvi on mingil põhjusel kadunud või kelle perel on hetkel raske olukord. Õppetöö kõrval on oluline koht traditsioonilistel üritustel: sügisene koolikotijooks, Lokuta – Eidapere Suurjooks, õpetajate päev, jõulunädal, avatud uste nädal, südamenädal, koolilõpu ekskursioon kogu kooliga.
eKool
TEK
Tagasi Kooli
Kiusamisest vabaks
Kehtna Vallavalitsus