Põhiväärtused

Koostöö - tegutsemine ühise eesmärgi nimel, arvestades üksteisega ning keskendudes positiivsele ja lahenduste leidmisele

Hoolimine – mõistame erinevusi, oleme empaatilised, vastutulelikud ja abivalmid, oskame kuulata ja arvestada teistega. Hoolime enda ja teiste vaimsest, füüsilisest ja emotsionaalsest tervisest, oleme lugupidavad enda ja teiste suhtes

Professionaalsus - oleme mitmekülgsed, meisterlikud ja uuendustega kaasaminevad professionaalid, kes peavad tähtsaks enesetäiendamist, erinevaid oskusi ning koostööd erinevate huvigruppidega. Oskame ennast aidata ja abi vastu võtta

Avatus – uutele ideedele ja väljakutsetele, ühiskonna muutustele

Ausus – oleme siirad, meie käitumises väljendub sõnade ja tegude ühtsus, südametunnistus ja ühistele väärtustele keskendumine, vastutame on sõnade, tegude ja kokkulepete eest

Individuaalsus – iga õppija võimete arvestamine, kõigil on võimalus end teostada ning oma tugevusi näidata, läbi eeskuju motiveerimine

Turvalisus – turvaline töö- ja õpikeskkond

Traditsioonid – paikkonna ja kooli traditsioonide hoidmine ning väärtustamine