Tasemetööde ja lõpueksamite ajad

Tasemetööde ajad


II. Kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele:
Eesti keel – 28.-29. september 2021.a.
loodusõpetus – 06.-07. oktoober 2021. a;
matemaatika – 14. – 17. september 2021. a.

III. Kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele:
Eesti keel – 30.september, 1. oktoober 2021.a.
loodusõpetus – 04.-05. oktoober 2021. a;
matemaatika – 14.-17. september 2021. a

üleminekueksamid


7. klass
Inglise keel või kirjandus – 11. mai 2022. a.

8. klass
Matemaatika – 18. mai 2022.a.

Lõpueksamite ajad


eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a:
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik, suuline) – 14. juuni 2022. a;
eKool
TEK
Tagasi Kooli
Kiusamisest vabaks
Kehtna Vallavalitsus