UUDISED

Teade lastevanematele! Kehtna valla haridusasutuste ümberkorraldamine.

Teade lastevanematele! Kehtna valla haridusasutuste ümberkorraldamine.

Vastavalt Kehtna Vallavolikogu 28. veebruari 2024. a. otsusele nr 140 annab Kehtna Vallavalitsus teada, et alates 1. september 2024 korraldatakse Eidapere Kooli tegevus ümber järgmiselt:

1. Jaotatakse 31. augustist 2024, Eidapere Kool, mis on tegutsemisvormilt ühe asutusena tegutsev koolieelne lasteasutus ja põhikool, kaheks eraldi üksuseks,  lasteaiaks ja põhikooliks.

2. Eidapere Kooli koolitustegevus III kooliastmes (7-9 klass) lõpetab tegevuse 31. augustil 2024.

3. Eidapere Kooli põhikooli osa 1. - 6. klass liidetakse Järvakandi Kooliga (registrikood 75022640). Järvakandi Kooli koosseisus jätkab Järvakandi Kooli Eidapere õpipaik ehk tegevuskoht.

4. Eidapere Kooli lasteaia osa liidetakse Järvakandi Lasteaiaga Pesamuna (registrikood 75022657).

5. Lõpetada 31. augustil 2024 Eidapere Kool’i tegevus iseseisva asutusena.

Kehtna valla haridusasutuste ümberkorraldamine (pdf)

Seletuskiri (pdf)

6. -8. klassi õpilastel on võimalus õppima asuda Kehtna valla teistesse koolidesse.